WePboek stopt per 1 september 2021
Wepboek
Werkmaterialen

De afgelopen jaren is er met verschillende professionals gewerkt aan de verschillende geanimeerde prentenboeken en ondersteunende werkmaterialen. Dit heeft geresulteerd in aantrekkelijke geanimeerde prentenboeken maar ook in een handleiding voor de pedagogisch medewerkers en een brief gericht aan de ouders per titel van een geanimeerd prentenboek.

Onderstaand treft u enige documenten aan die u kunnen helpen de essentie van WePboek te begrijpen en uit te kunnen dragen.

Download: