WePboek stopt per 1 september 2021
Wepboek
WePboek in taalwijsheid

De kindercentra in Nederland hebben WePboek zeer goed ontvangen.. De pedagogisch medewerkers  maken gebruik van het aangeboden materiaal en hebben de geanimeerde  prentboeken  opgenomen  in de categorie taalwijsheid van   het pedagogisch beleid. Peuters laten kijken naar geanimeerde prentenboeken draagt bij aan de taalvaardigheid. Een kwartier samen kijken levert zó veel spel- en leerplezier op dat het een zeer zinvolle bijdrage levert aan het dagprogramma van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.