Wepboek

Privacy policy

Privacy statement
Wij respecteren de privacy van onze bezoekers aan de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons bewust verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het Kinderopvangfonds neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Het Kinderopvangfonds via fg@caop.nl .

Voor de (werking van de) website wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten van derden. De informatie hieronder gaat daarom vooral over de diensten waar Het Kinderopvangfonds gebruik van maakt en wat zij mogelijk met de verworven informatie doen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Het Kinderopvangfonds verzamelt, zowel indirect als direct via het contactformulier, alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening van WePboek aan u als gebruiker te onderhouden en te verbeteren. Hebt u op onze website uw naam en e-mailadres ingevuld voor het stellen van een vraag, dan worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden. De door u ingevulde persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd, zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Het Kinderopvangfonds nimmer persoonsgegevens aan derden.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen u niet persoonlijk herleiden. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Wij verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Heeft u vragen hierover, neem dan contact met ons op

Het Kinderopvangfonds
Postbus 556
2501 CN Den Haag
info@hetkinderopvangfonds.nl

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.