Wepboek

Spelen is leren

De suggesties voor, tijdens en na de animaties én de vragen die worden gesteld tijdens de animaties zetten aan tot spel. Spelen is leren!

Bij elke animatie vindt u een instructie met tips voor het gebruik van de animatie van het prentboek. De suggesties voor, tijdens en na de animaties én de vragen die worden gesteld tijdens de animaties zetten aan tot spel. Spelen is leren!

Groep of individueel
De animaties en de verwerkingssuggesties kunnen zowel aan de gehele groep als aan een kleine groep of individuele peuter worden vertoond. Met name voor taalzwakke peuters is het belangrijk dat de animaties in een kleine groep worden bekeken. Zo kunnen er tussen de ouder of pedagogisch medewerker en de peuter intensief allerlei talige activiteiten gedaan worden, zoals doorpraten op wat de kinderen gezien hebben, spelletjes spelen die gerelateerd zijn aan het thema, versjes opzeggen, liedjes zingen en knutselen. Wilt u de instructie en tips  in het Pools, Turks of Arabisch ontvangen neem dan contact op.

Hoe werkt het?
De animatie van het prentboek wordt twee keer achter elkaar vertoond. De eerste keer wordt de animatie als geheel vertoond. De tweede keer wordt de animatie onderbroken door vragen. De vragen tijdens de animaties en binnen de verwerkingssuggesties richten zich op drie niveau’s:
1. Woordbetekenis en woordenschatuitbreiding. In de  instructie voor het gebruik staan deze onder woordweb benoemd.

2. Vragen die herhalen wat de tekst zelf aanbiedt. Deze vragen worden tijdens de animatie gesteld en richten zich op het begrijpen van het verhaal.

3. Vragen waarbij de peuter aan het logisch denken wordt gezet. Het zijn vragen op taalkundig niveau zoals het benoemen van oorzaak en gevolg en het stellen van vervolgvragen.