WePboek stopt per 1 september 2021
Wepboek
Tips voor bij het voorlezen
  1. Bekijk de animatie eerst zelf. Zo weet u waar het verhaal over gaat.
  2. Kies voor peuters met een taal- achterstand animaties uit categorie A of B.
  3. Bekijk de geanimeerde prentenboeken óók individueel zodat de interactiviteit met de peuter nog groter is.
  4. Kies een geanimeerd prentenboek dat aansluit bij de actualiteit.
  5. Bekijk dezelfde animaties meerdere keren. Herhaling geeft het kind zelfvertrouwen.
  6. Laat de cover van het boek zien. Prikkel de fantasie en maak ze nieuwsgierig.
  7. Geef het kijken naar geanimeerde prentenboeken in de dag een vaste tijd.
  8. Laat de peuters de animaties op de website meerdere keren bekijken.
  9. Bestel of leen in de bibliotheek het prentenboek dat bij de animaties hoort.
  10. Stel verschillende soorten vragen.

 

WePboek in taalwijsheid

De kindercentra in Nederland hebben WePboek zeer goed ontvangen.. De pedagogisch medewerkers  maken gebruik van het aangeboden materiaal en hebben de geanimeerde  prentboeken  opgenomen  in de categorie taalwijsheid van   het pedagogisch beleid. Peuters laten kijken naar geanimeerde prentenboeken draagt bij aan de taalvaardigheid. Een kwartier samen kijken levert zó veel spel- en leerplezier op dat het een zeer zinvolle bijdrage levert aan het dagprogramma van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Werkmaterialen

De afgelopen jaren is er met verschillende professionals gewerkt aan de verschillende geanimeerde prentenboeken en ondersteunende werkmaterialen. Dit heeft geresulteerd in aantrekkelijke geanimeerde prentenboeken maar ook in een handleiding voor de pedagogisch medewerkers en een brief gericht aan de ouders per titel van een geanimeerd prentenboek.

Onderstaand treft u enige documenten aan die u kunnen helpen de essentie van WePboek te begrijpen en uit te kunnen dragen.

Download: